Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].


2. Właścicielem Sklepu jest: F.H. Alpex s.c. Arkadiusz i Anna Perek z siedzibą w Głubczycach, ul.E.Plater 7a, tel. 77 485 85 31, wpisana przez Burmistrza Miasta Głubczyc do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 3532/2001 w dniu 01.04.2001 nr NIP 7481000571, nr Regon 531285098.


3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).


6. Towary dostępne w Sklepie są towarami nowymi oryginalnie zapakowanymi, oraz wolnymi od wad fizycznych       i prawnych.


§2 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie przez numery dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta             i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych, bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy prezentowanym towarze w momencie składania zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w e-mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.


§3 Płatności

 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) przelew – Sklep wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym, w tym celu na stronie internetowej sklepu bądź w e-mailu do Klienta,

c) Shoper Płatności:

- mTransfer– mBank

- Inteligo– PKO BP

- Bank Pekao

- Bank PKO – IKO

- Bank PKO- IPKO

- Bank Pekao- PeoPay

- VOLKSWAGEN BANK– POLSKA

- Bank Zachodni WBK

- BNP PARIBAS

- Pocztowy24

- Deutsche Bank

- SGB Bank SA

- GET IN BANK

- Credit Agricole

- ING

- Bank BGŻ

- Raiffeisen Bank Polska

- Eurobank

- Millennium BANK

- BOŚ Bank

- Citi Bank Handlowy

- Alior Bank

- PBS Bank

- NET – Bank Express

- Toyota Bank

- PLUS Bank

- T-Mobile – Usługi bankowe

Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze “Płatności Shoper” Visa Visa Electron MasterCard MasterCard Electronic Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

 2. Forma zwrotu środków:

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. 


4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.


§4 Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Paczkomatów InPost lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. W przypadku płatności online za pośrednictwem systemu Shoper Płatności, realizacja zamówienia następuje po pozytywnej autoryzacji online.

 

§5 Dostawa Towaru do Klienta

 

1. Zamówiony towar dostarczany jest do Klienta firmą Kurierską GLS. Dostawa zamówionych produktów do Klienta następuje zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki, lecz nie później niż w 48h.

2. Klient w dniu wysyłki jest informowany mailowo lub telefonicznie o dokonanej wysyłce.

3. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem, kurier pozostawia awizo z informacją o braku możliwości dostarczenia przesyłki oraz numerem telefonu, pod którym Klient może uzgodnić warunki ponownej dostawy. W ciągu 48 godzin kurier podejmuję próbę ponownego dostarczenia przesyłki.

4. W przypadku przesyłki kurierskiej, przy odbiorze towaru Klient sprawdza, w obecności Kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona oraz zgodna z zamówieniem. W przypadku braku powyższych niezgodności, po odbiorze towaru przez Klienta, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia Kurierowi odbioru towaru.

5. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem Klient może:

a. Przyjąć przesyłkę, niezwłocznie zgłosić fakt uszkodzenia przesyłki, niekompletność lub niezgodności przesyłki z zamówieniem, ewentualne uszkodzenia kurierowi, w celu sporządzenia przez kuriera protokołu reklamacyjnego oraz potwierdzić kurierowi odbiór towaru (na dokumencie odbioru towaru należy umieścić adnotacje „warunkowe przyjęcia towaru”). O powyższym zdarzeniu należy poinformować sprzedawcę drogą mailową na adres sklep@trendytapety.pl  lub telefonicznie 774858531.

b. Nie przyjmować przesyłki, niezwłocznie zgłosić ten fakt kurierowi, w celu sporządzenia przez kuriera protokołu reklamacyjnego (protokół podpisuje kurier i Klient). O powyższym zdarzeniu należy poinformować sprzedawcę drogą mailową na adres sklep@trendytapety.pl lub telefonicznie 774858531.


§6 Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura) oraz oryginalna fabryczna metka produktu (dotyczy tapet).

2. W przypadku reklamacji niezgodności ilościowej towaru lub uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu, niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest załączenie pisemnego protokołu uszkodzenia zawartości przesyłki, sporządzanego w momencie odbioru w obecności kuriera.

3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§7 Prawo odstąpienia od umowy


1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sklep zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem (formularz do pobrania) i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura).

4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9. ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta.

5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, sklep sprawdzi stan przekazanego produktu. Jeśli produkt (tapeta) będzie nosił ślady otwarcia z oryginalnego opakowania lub nie będzie opakowania, sprzedający potrąci 20% od wartości produktu.

6. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

7. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

8. W powyższym trybie nie można zwrócić towarów o właściwościach określonych przez konsumenta i związanych bezpośrednio z jego osobą, służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, czyli produkowanych i sprowadzanych na specjalne indywidualne zamówienie klienta. Wszystkie oferowane Państwu tapety są nowe w oryginalnych opakowaniach i sprowadzane są na indywidualne zamówienia klientów z magazynów fabrycznych, dlatego zakup tapet wiąże się z zakupem usługi sprowadzenia ich z fabryki. Podana cena tapety jest ceną brutto produktu, i zawiera już koszt usługi sprowadzenia jej z fabryki. Klient składając zamówienie na tapety automatycznie zamawia usługę sprowadzenia w/w tapet w ilościach ściśle określonych przez siebie w zamówieniu. Do ceny należy doliczyć tylko koszt dostawy zamówienia od sklepu do domu klienta. Tapety których zakup wiąże się wykonaniem usługi sprowadzenia ich pod indywidualne zamówienie klienta, nie podlegają prawu odstąpienia od umowy gdyż, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 24,06,2014 art 38 pkt.1 oraz art 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym ulotek handlowych.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§9 Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody sklepu.

 

§10 Wejście w życie i zmiany Regulaminu


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl